FAQS Estudis de nivell mig avalats per la ESM Jam Session

publicado en: Sense categoria | 0

Quina mena d’estudis son els que impartirà Musicàrea amb els programes i llibres de la Escola de Música Jam Session?

Son estudis de cicle formatiu de nivell mig

Quina mena de centre és l’Escola de Música Jam Session?

Es una Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya [com Musicàrea] 

Quin reconeixament acadèmic tenen aquests estudis?

Ofereix el reconeixement del nivell màxim d’estudis musicals que atorga el Decret 331/1994: 2n cicle de nivell professional. Això significa que els nostres estudiants poden realitzar els exàmenes oficials de manera interna en el nostre centre, amb la mateixa validesa que en un conservatori, fins al 4t curs de Grau Professional.

Com es fa aquest reconeixament?

Superant examens de determinades assignatures, amb els que l’estudiant obté crèdits EQF (Marc Europeu de Qualificacions) una mesura europea pre-universitària que serveix de mecanisme de conversió per a millorar la interpretació de les qualificacions de diferents països i sistemes d’Europa

Quins avantatges tenen els crèdits EQF?

Son una carta de presentació del nivell competencial i professional; també faciliten la mobilitat dels estudiants i dels treballadors musicals

Qui valida aquest reconeixement?

L’Escola Superior de Música Jam Session de Barcelona, que pot qualificar i certificar aquests estudis

Quins titols ofereix Jam Session?

Ofereix als estudiants del programa Superior l’obtenció de divesos graus: Interpretació, Pedagogia i Sonologia

Quins géneres musicals cobreix Jam Session?

Jam Session està especialitzada en els àmbits del Rock, la música urbana i les noves tendències

Hi ha més centres vinculats a Jam Session?

Sí, hi ha una vintena de centres que ofereixen els programes de Jam Session, a Catalunya i a la resta de l’estat

A partir de quina edat puc començar aquests estudis?

A partir dels 12 anys

Cal un nivell previ?

No.Si l’ alumne no ha estudiat mai música se li recomana el nivell inicial. Per a saber el nivell d’instrument o cant se li pot fer una prova a partir dels continguts dels llibres de Jam Session

Cal cursar aquests estudis  a Jam Session?

No, també pots realitzar-los, presencialment o online, en centres autopritzats pel Departament que han signat conveni de col.laboració amb Jam Session, com ara Musicàrea Escola de Música

Quants nivells te aquest programa d’estudis musicals de nivell mig?

Te vuit graus distribuits en semestres

Quines assignatures s’hi imparteixen?

Assignatures troncals: instrument o cant, Llenguatge musical i harmonia (Cultura musical) i banda (combo, big band) 

Assignatures complementàries i optatives: Educació de l’oïda  (Tecnologia musical), Producció musical (DAW) Segon Instrument, Història de la música moderna, Harmonia Històrica

Quina càrrega lectiva tenen els diferents cursos?

Entre 2,5 hores del nivell INICIAL A 5,5 del darrer semestre (VIII)

Cal estar estudiant el mateix nivell de cada assignatura?

No; per experiència sabem que els estudiants solen tenir un nivell més alt d’instrument que de cultura musical (llenguatge). L’ equivalència de nivells entre assignatures del programa, doncs, és orientativa perquè en molts casos no reflecteix la realitat de molts alumnes (un alumne pot fer Cultura 1 i estar al nivell 5 d’instrument).

Com es fa la validació dels coneixaments?

A través de les qualificacions obtingudes als examens, que fem al juny/juliol

On es fan els examens?

Al centre vinculat (Musicàrea) amb un tribunal format per profes de Jam Session. Si el numero d’examinants no fos prou gran, es faria a la ESM Jam Session, Carrer dels Montfar 16 Barcelona (para metro Plaça España)

Cal presentar-se a totes les assignatures de cada grau?

No, l’estudiant pot presentar-se als examens de les assignatures que vulgui (logicament, en les que el professorat consideri que ha assolit les competències que es demanen a cada nivell o grau)

Quines taxes tenen aquestes proves de nivell?

El preu per alumne varia entre els 30 € (Cultura Musical) i els 50 € (Instrument)

Com puc accedir als estudis de Grau Superior de Jam Session?

A través d’una prova d’accés

Abans de fer aquesta examen, haig d’haver fet el curs d’accés (PAS) que ofereix Jam Session als estudiants amb el nivell Mig?

No, però és recomanable fer-lo, especialment si no has estudiat amb Jam Session abans. Així mateix, és molt recomanable fer examens simulacre, que s’anuncien amb antel.lació a les xarxes socials i al web de Jam Session