Voice in progress VIP

| 0

El projecte del departament de cant. Gravació del disc i Gala. Classes de cant

El Voice in Progress (VIP) es el nostre projecte  de l’àrea de cant.

Voice in Progress és un joc de paraules a partir del concepte Work in Progress (“en projecte” o “en curs”).

El VIP pretè que els estudiants de cant de Musicàrea visquin una veritable experiencia professional.

Des de l’ assaig d´una cançó a la seva gravació en estudi. Des de la seva plasmació en un CD o pendrive fins a la Gala de presentació.


Al Gener-Febrer es tria la cançó i es comença a assajar amb els músics, cap al Març-Abril es fa la gravació i al Maig-Juny té lloc la Gala, normalment al Foment Vilanoví.

Als cantants els acompanyen altres estudiants d’instrument tant a la gravació com a la gala.

Cada edició té més participants, i el repte es cada vegada més potent.

Un veritable espectacle possible gràcies a les nostres profes de cant, Meritxell Galán i Silvia Martos.

Voice in Progress VIP

| 0

Voice in Progress. El proyecto del departamento de canto. Grabación del disco y la Gala. Clases de canto

El Voice in Progress (VIP) es nuestro proyecto del área de canto.

Voice in Progress es un juego de palabras a partir del concepto Work in Progress (“en proyecto” o “en curso”).

El VIP pretende que los estudiantes de canto de Musicàrea vivan una verdadera experiencia profesional.

Desde el ensayo de una canción a su grabación en estudio. Desde su plasmación en un CD o pendrive hasta la Gala de presentación.

En Enero-Febrero se elige la canción y se empieza a ensayar con los músicos, hacia Abril-Mayo se lleva a cabo la grabación y en junio tiene lugar la Gala, normalmente al Fomento *Vilanoví.

A los cantantes los acompañan otros estudiantes de instrumento tanto a la grabación como la gala.

Cada edición tiene más participantes, y el reto es cada vez más potente.

Un verdadero espectáculo posible gracias a nuestras profes de canto, Meritxell Galán i Silvia Martos.