Escoles de Nota. Escoles EMIPAC.

posted in: Sense categoria | 0

EMIPAC és l’associació que engloba la majoria de les escoles privades de música autoritzades de Catalunya. Musicàrea forma part de l’associació des de fa molts anys.

Som escoles que tenim la mateixa categoría que qualsevol escola de música municipal, estem autoritzades pel Departament d’Educació i complim per tant amb els requisits de professorat, instal·lacions i programes que es poden convalidar en Secundaria i Batxillerat.

Som les escoles que necessites si busques qualitat, flexibilitat i innovació pedagògica en l’ensenyament musical de la teva familia o la teva propia.

escoles de música de qualitat