Necessites un canvi de classe, però no saps com demanar-lo? 

posted in: Sense categoria | 0

No pateixis. L´oferta de Musicàrea no només cobreix les grans families d´instruments i una de les arees de cant mes potents de la comarca, sino que compta amb almenys dos professors per especialitat. La plantilla és força estable al llarg dels cursos: els profes estan ben retribuits i la direcció ofereix un marge important de llibertat de càtedra, és a dir, en la forma com desplega cadascú el PEC (projecte educatiu de centre). Es aixi com Musicàrea ha acabat caracteritzant-se per tenir un professorat proactiu, autònom i creatiu. A més, disposem d’un 85% de titulats superiors o habilitats i seleccionem professors amb una llarga experiència docent, o un talent natural per la docència, cosa que s´aprecia en la coordinació setmanal amb el cap d´estudis, una alta assistencia a classe o una alta participació en audicions de l´alumnat. 

I tanmateix, pot ser que necessitis algun canvi. Per què no? Els profes i els alumnes no son apps: som humans amb diferents enfocaments i sensibilitats, que a més varien amb el temps. Pot ser que el teu professor hagi canviat o pot ser que hagis canviat tú. 

Necessites noves visions del teu instrument? altres formes d’aprenentatge? Res més saludable que canviar el xip. Ho fem amb el monitor del gym, o la perruqueria,  el metge, o el comptable. Per què no amb la música?

*Creus que necessites un canvi de profe? en tenim almenys dos per a cada especialitat

*Neceessites un canvi de programa per a millorar com a estudiant, o un descans despres d´alguhns anys de programa? pots incloure el combo o el llenguatge musical (surfeig”) amb els programes play along o music up

*Vols un canvi de format (per exemple, passar de classe compartida a individual?)  

No pateixis pel/per la  teu//teva profe. Ells/elles ho entenen!. I nosaltres t’ oferim discreció 🙂

Completa aquest breu questionari i et donarem resposta en 48 hores.