Surfeig, el llenguatge musical sense esforç

| 0

Apren solfeig i harmoni

La majoria de persones podem aprendre a tocar sense partitures ni teoria. Ho demostren milers de casos, amb músics professionals que no llegeixen notes, sobretot de música popular o moderna.

Així ha estat en la historia de la música fins els nostres dies. Les persones aprenem a tocar com qui aprèn a parlar: per imitació i per repetició.
Gairebé tothom pot aprendre a tocar un instrument d´oïda. A cantar, el 100% de persones.

Ara bé: si no ens volem estancar com a músics, tard o d´hora necessitarem el pentagrama.
Per què?
1) Perquè la memòria auditiva té un límit: no és fàcil recordar més de 25 cançons a no ser que els assagis cada dia, vàries hores. Necessitem una xuleta: les notes escrites, en alçada, en duració, etc

2) L´oïda també s´equivoca: per això agraeix a la ment (la part racional) que resolgui els seus dubtes. Ni amb la teoria en tenim prou per aprendre música, ni l´instint ens ajudarà en totes les situacions.

3) Tenir unes nocions de llenguatge musical (teoria, lectura, escriptura…) permetrà relacionar-nos amb més músics i accedir a músiques a les que, d´altra forma, no accediríem

El Surfeig és el nom que donem a l’ assignatura de llenguatge musical a Musicàrea.

Dels 8 als 12 anys ens la trobem de forma implícita, com a part del procés d´aprenentatge a través del Combo (tocar junts i fer activitats musicals en grup).

A partir dels 12, el Surfeig és l’assignatura especifica de llenguatge musical, en format grupal, que forma part del programa Music Up Teen o Music Up Adults (a partir dels 18)

Amb una barreja de sentit comú, harmonia funcional (Jazz) i de les metodologies que més ens han agradat durant 30 anys d´experiencia docent els nostre professorat de llenguatge musical/ harmonia faran del temut “Solfeig i Teoria” un passeig entre les onades.

Surfegem les notes! Per aprendre més depressa i, si t´interessa, arribar als estudis de Grau Professional o Superior.

Mentres tant, podras homologar a Musicàrea els teus primers estudis de llenguatge musicals través de Trinity Colege London, dels que som centre registrat i on pots fer els examens.

SOBRE EL SURFEIG, EL LLENGUATGE MUSICAL QUE NO COSTA

El Surfeig és un nou plantejament de l´assignatura de llenguatge musical.

En concret, és un programa d’ alfabetització musical en dos cursos lectius, adreçat a joves i adults i basat en dues assignatures semestrals: Surfeig (octubre a febrer) i Eines Musicals (febrer a juny) amb sessions setmanals de 1 hora i quart a la setmana i treball tutoritzat, on line o a traves de bloc. A Surfeig treballem la lectura melódica i ritmica (a una i dues veus) . A Eines fem un treball de Teoria/ Ear trainig/Creació/ Harmonia.

Amb els dos cursos de Surfeig, l´estudiant assolirà els objectius terminals de l’ antic Grau Elemental, que es feia en quatre cursos.

Amb el Surfeig, l´alumne aprendrà llegir partitures, a tocar ritmes a una i a dues mans, a escriure les seves propies transcripcions, a entendre els principis de l´harmonia, a composar i harmonitzar melodies, a reconéixer acords i saber acompanyar una melodia amb un baix, a distingir intervals, a saber organitzar l’ assaig d´un tema .

En definitiva, a assolir unes habilitats conceptuals i teóriques i que els alumnes de la EMM no puguin mirar-te sobre l´espatlla i dir : “ok, toques molt bé, però no llegeixes”

L´estudiant amateur de Musicàrea, el més habitual, veu ampliada així l’ oferta de programes amb MUSIC UP, basat en tres assignatures : instrument, combo i llenguage musical funcional.

En què consisteix el SURFEIG?

Farem servir llibreta, llibre de texte amb partitures i exercicis. I apps, moltes apps! A l’ aula tindrem tablets, un projector i un equip de só, per a un fer activitats engrescadores i productives de treball col.lectiu: competitiu, creatiu, proactiu o col.laboratiu.

La metodologia del Surfeig consistirà en unitats didàctiques que seguiran aquest esquema aproximat : plantejament de contigut/ activitats de comprensió/ activitat de creació per a consolidar els contiguts. El material (de lectura, auditiu, teòric, compositiu) estarà basat en exemples de música popular (rock /pop) música clàssica, popular tradicional o jazz. Els blocs de contiguts seran: marc teòric (convencions d’ escriptura musical, convencions tonals, modalitat, blues ) lectura ritmica/melodica/harmonica, afinació, treball auditu, improvisació i creació.

A Surfeig no hi ha cap model pedagogic dominant, perquè no n´hi ha cap que ens acabi de satisfer al 100%; però hi haurà elements de l´harmonia funcional (Jazz) el concepte de Do móbil (Aula) i el treball improvisatiu i creatiu.

Com hem comentat abans, l´objectiu final és que l’ alumnat adult de l´escola obtingui un nivell de lectura i teoria de quart de grau elemental en dos anys, i un d´harmonia jazz equivalent al segon del taller de músics.

Auditivament caldria que sabessin resoldre (trascriure) memodies de 12 compasos diatóniques, com a molt amb alteracions habituals en la música moderna (b3, b7, b5).