Protocols Escola COVID 19

posted in: Sense categoria | 0


QUE FARÀ L’ESCOLA

 •  És netejarà, desinfectarà i ventilarà l’escola al menys dos cops al dia, especialment es desinfectaran poms, portes, interruptors de llums, cadires, teclats i altres instruments d’ús comú.
 • És mantindran nets i desinfectats els sistemes de ventilació de l’escola.
 • Hi haurà a cada aula gel hidroalcohòlic, un desinfectant per netejar i mocadors.
 • A secretaria hi haurà gel hidroalcohòlic.
 • També hi haurà mascaretes quirúrgiques que es podran adquirir al preu d’1 euro.
 • L’escola és reserva la possibilitat de impedir l’accés a l’escola si presenta simptomatologia compatible amb la COVID 19 o es nega a posar-se una mascareta.

 

ACCÈS A L’ESCOLA:

 

PROFES i ALUMNES:

 • S’ha de venir amb mascareta. Els espais comuns de l’escola (passadís, secretaria) no son prou grans com per mantenir sempre la distància de seguretat. Per tant, per elevar la seguretat es obligatori fer servir mascareta en tot moment.
 • Per tant, NO ES PODRÀ PASAR A L’ESCOLA SENSE PORTAR MASCARETA.
 • Es obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada. Si no és porta mascareta, abans de posar-se-la, cal fer servir gel hidroalcohòlic.
 • Alternativa al gel: anar directament al lavabo i netejar-se les mans amb sabó. Aquesta alternativa només és possible si ja es porta mascareta.
 • S’haurà de tenir en compte mantenir la distància social sempre que es pugui.

 

PARES, ACOMPANYANTS, DEMANANTS D’INFORMACIÓ:

 • Els pares i acompanyants hauran d’esperar fora, mantenint entre ells la distància de seguretat al carrer. El personal de l’escola s’encarregarà de entregar els més petits els seus pares. La resta de l’alumnat podrà sortir sols, sempre que els pares esperin fora o tinguin autorització per marxar sols.
 • Quan algú vingui a informar-se, caldrà portar en tot cas mascareta i netejar-se les mans en arribar a l’escola. Hi haurà gel hidroalcohòlic a secretaria.
 • Només es podrà atendre a una persona en secretaria (o una família de 2 persones). La resta haurà d’esperar forma o se li donarà una cita perquè no hagin d’esperar.

 

IMPORTANT: si tu o algú de la teva família té simptomatologia compatible amb la covid-19 NO HAS DE VENIR A L’ESCOLA.

Si no pots assistir presencialment a la classe, et donarem l’opció de fer-la on-line el mateix dia i hora que tindries la teva classe presencial.

Només caldrà avisar amb prou temps perquè el profe estigui preparat per la connexió.


 

 

ACCÉS A LES AULES:

PROFES I ALUMNES

 • ES OBLIGATORI accedir a les aules amb les mans desinfectades i amb mascareta.
 • Caldrà portar la mascareta durant totes les classes.
 • Els professors desinfectaran els instruments d’us comú (bateria, piano, etc) entre alumne i alumne, i ventilaran l’aula durant 5 minuts entre classe i classe. Es rentaran les mans regularment durant la seva jornada laboral i sempre si han de canviar d’aula.
 • No es compartiran bolígrafs o llapis o altre material.
 • Caldrà venir i acabar la classe puntualment per que no es trobin els alumnes en el mateix aula. Mentre duri la situació, es reservaran 5 minuts entre classe i classe per ventilar l’aula.

 

CLASSES DE CANT i INSTRUMENTS DE VENT:

Degut al fet que no és pot fer servir mascareta, és seguiran les següents normes:

 • Hauran d’accedir a les aules amb mascareta, allà se’ls podran treure, guardar en una bossa o motxilla que portin i rentar-se de nou les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Se’ls assignarà aules amb ventilació natural i amplies on es podrà mantenir la distància de seguretat.
 • CANT: no es podran fer servir els micros de l’escola: l’alumne pot portar el seu, si no, es cantarà sense amplificació.
 • INSTRUMENTS VENT METALL I FUSTA: per seguretat, no és podran netejar a l’escola. Es mantindrà la distància en tot moment i s’extremarà la desinfecció entre classe i classe.

 

COMBOS i CLASSES GRUPALS:

 • Es portarà mascareta en tot moment.
 • Els alumnes de cant i vent es col·locaran on puguin mantenir la distància de seguretat amb els seus companys. Si fos necessari, s’instal·laran mampares de separació.