Què és un centre autoritzat i perquè té dret a ajuts de l’administració

posted in: Sense categoria | 0

Sabies que com a centre autorizat per la Generalitat tenim el mateix rang legal que una EMM (Escola Muncipal)? Musicàrea no és doncs una simple acadèmia, sino una de les 55 escoles de música catalanes de gestió privada que compleix els requisits del Departament d’Ensenyament, amb el codi 08070510. Comptem amb programes especifics per a cada edat i fins a grau mig; la major part del professorat és titulat superior i els alumnes de ESO i Batxillerat poden demanar exempcions en algunes assignatures acreditant-se com estudiants dels programes d’instrument/cant + combo.

Com a escola autoritzada no tenim encara finançament públic, que és el que correspondria a un centre inclòs a la xarxa de recursos educatius del Departament, com ho és Musicàrea i tal com passa amb els centres concertats d´E. obligatori. A BCN fa cinc anys que les escoles privades autoritzades tenen un petit finaçament a través de ICUB. La nostra lluita institucional (a travès de Emipac) reclama l’ extenció d´aquests ajuts a tot el territori i és el que seguirem exigint al nostre ajuntament- tal com vam fer infructuosament fa un any- així com al govern de la Generalitat, si de debó vol ser coherent amb l’ actual legislació educativa.