La web musicarea.cat és propietat de Jordi Artigas Marroquín amb DNI 52212764G i situada a la Rambla Vidal, 4 de 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), telèfon: +34 93 814 58 17 i e-mail: info@musicarea.cat.

Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació sobre la web, disseny gràfic i codis en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La web www.musicarea.cat té com a finalitat facilitar el coneixement de l’empresa, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva web.

El titular no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de l’accés a la seva web, de l’ús que es faci de la informació que conté o de l’accés a altres matèries en Internet que es faci a través dels seus enllaços.


Condicions per a la reproducció parcial

– Que es citi expressament com a font d’informació.

– Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.

– Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de forma alguna.

– Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que ho acompanyen.

– Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fehafent, a Jordi Artigas Marroquín al seu torn, s’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.

– Que els elements reproduïts no vagin a ser cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.


Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. El titular rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin en la web de musicarea a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolçament, patrocini o recomanació per part de Musicarea.


Responsabilitat sobre seguretat

El titular no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena al titular.


Responsabilitat dels continguts de la web

El titular rebutja la responsabilitat que es derivi de la inadequada utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

El titular rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Musicàrea o no publicada amb el seu nom.

El titular no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seva pàgina web.

El titular no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web. El titular no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares asegurarse del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar als menors en les seves sessions.


Confidencialitat de les dades

Aquesta web utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats purament estadístiques per a oferir a l’usuari una millor experiència i servei en la navegació. En navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que Musicàrea fa de les cookies.

Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgin desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

El titular es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

D’acord amb l’establert en el Reglament General Europeu de Protección de Dades (RGPD) del 27 Abril de 2016, el titular es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure a guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En conseqüència:

– Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, a les fins indicades en el formulari que l’usuari ompli.

– No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.

– No contactarem amb cap usuari tret que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

– Vostè té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail a info@musicarea.cat