ESTUDIS DE GRAU MIG

posted in: Sense categoria | 0

ESTUDIS DE GRAU MIG A MUSICÀREA

A partir dels 12 anys i un nivell de competències en cultura musical, instrument i combo, Musicàrea proposa als seus estudiants més brillants un programa de GRAU MIG. Apart d’evitar l’estancament i donar-los unes competències més sólides que el “programa lliure”, els estudis de grau professional ofereixen els coneixements pràctics. artístics i conceptuals per, si així ho volen, cursar estudis de GRAU SUPERIOR a través d’una prova d’accés.

PROGRAMA DE GRAU MIG DE MUSICÀREA-JAM SESSION

Des del curs 23-24 pots fer el programa de Grau Mig de l’ Escola de Música Jam Session de Barcelona, un Centre de Grau Superior, únic a l’estat, que ofereix un Grau d’Interpretació, Pedagogia i Producció Musical en l’ambit del rock, les músiques urbanes i les noves tendències. A partir del curs 23-24, com a centre educatiu Jam Session, pots cursar íntegrament a Musicàrea aquests estudis i validar oficialment el nivell cursat al juny, d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF) amb un examen a l’Escola Superior de Música Jam Session, C/ Montfar 16, Barcelona.

PER QUÈ A MUSICÀREA

Perquè, com Jam Session, som una escola autoritzada pel Departament, amb les instal.lacions i programes que marca la llei; perquè , tal com també marca el Departament, el nostre professorat té un Grau Superior en jazz i música moderna (ESMUC, Liceu,Taller) i, per tant, pot impartir els programes de Jam Session; perquè som músics que estem en contacte amb els géneres en que s’enfoca Jam Session: rock, músiques urbanes i noves tendències.

PER QUÈ JAM SESSION

Apart d’haver organitzat activitats conjuntes, per afinitat pel projecte (música moderna en sentit ampli) i amb l’equip directiu (Luis Blanco, Eli Ventura) i per compartir patronal Emipac hem decidit vincular-nos a Jam Session Musicarea per disposar d’un equip pedagógic consistent, uns programes sòlids, uns llibres coherents i, finalment, perquè volem cobrir un buit a la comarca: poder fer estudis professonalitzadors sense haver de desplaçar-se a Barcelona.


REQUISITS D’ACCÉS AL PROGRAMA DE GRAU MIG A MUSICÀREA

Un cop assolit el nivell bàsic a través del programa RITMICOOL (KIDS 4) o MUSIC MIND (TEEN 2) o, si tens més de 12 anys i passes el corresponent test de cultura musical i instrument, pots accedir als estudis de Grau Mig de Musicàrea-Centre Jam Session. Aquests estudis, que consten d’instrument, combo i cultura musical i altres assignatures duren un màxim de 3 anys i donen un pes important al rock i les noves tendències- d’aquí el pes de les competències en producció i tecnologia musicals- sense renunciar a la cultura musical: llenguatge. ear training, harmonia, anàlisi i composició

PLA D’ESTUDIS DE GRAU MIG

El primer curs de Grau Mig consta de dos graus quadrimestrals de 2,75 h. lectives amb les tres assignatures del programa TEEN (grau elemental de música moderna) que ha realitzat l’alumne els darrers 3 anys, amb la diferència que les assignatures de llenguatge musical i combo, de 60′ cadascuna, es realitzen en horaris i profes diferents. A més, el llenguatge musical s’ofereix en una assignatura més àmplia (“cultura musical”) amb harmonia, educació de l’oïda i producció musical. Al grau 2 del nivell 1 (2o quadtrimestre) es recomana l’alumne que cursi, a més, piano complementari i/o tecnologia musical (3,5-4,25 h.)

El segon curs (graus 3 i 4) inclou segon instrument i produccio musical (4,5 h.) El tercer any o final (grau 5 i 6) afegeix a les matèries troncals harmonia histórica i Big Band i està especialment indicat pels que volen fer la prova d’accés a Grau Superior.

DEMANA EL TEU PROGRAMA DE GRAU MIG